Adobe InDesign              

Глава 2. Устройство документа


Начало